آموزش عمومی کارکنان  بخش پذیرایی

 

  1. الگوهای رفتاری و آداب معاشرت با میهمانان و همکاران  شامل  :

مهمان نوازی از دیدگاه ملی ، مذهبی ، ملی- مذهبی ، علمی

نیازهای انسانی افراد جامعه تحت عنوان میهمان

ویژگی های مثبت  افراد شاغل در بخش پذیرایی

آداب خوش آمدگوئی به میهمان      

شناخت اشتباهات رفتاری در برخورد با میهمان

آداب غذاخوردن ، لباس پوشیدن ، بیان مطالب و................

آداب کارو نحوه برخورد با همکاران و مراجعان

  1. آداب پذیرایی شامل :

استانداردهای بین اللملی دربخش پذیرایی

بهداشت فردی ، ابزارکار ومحیط

اصول نظافت و آشنایی  با مواد نظافتی

انواع سرویس ها ، چیدمان میز غذاخوری( تئوری و عملی)

سازماندهی و گردش کار در محیط

روش های سرویس دهی

طرز چیدمان سرویس و نحوه جمع آوری ظروف مصرف شده

 

  • در پایان دوره در صورت موفقیت در آزمون مربوط ، گواهینامه معتبر اعطاء خواهد شد .
  • طول دوره 25 ساعت آموزشی خواهد بود.
  • هزینه دوره برای هر نفر20/000/000ریال می باشد .

 

 

موسسه آموزشی آوای جلب سیاحان
right@2019
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای موسسه آموزشی آوای جلب سیاحان استان تهران محفوظ است